Call Center Solutions: 1- 800 - 458 - 7856

Notice

Proiect buget local 2017

A N U N Ţ

 

Se aduce la cunoştinţă publică, în condiţiile art. 39, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, faptul că la nivelul Comunei Corunca se află în procedura de elaborare Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2017, în baza raportului de specialitate și expunerii de motive cu documentaţia aferentă, proiect care se postează pe site-ul instituţiei www.primariacorunca.ro și se afișează la sediul Primăriei Corunca.

În contextul prevederilor art. 39, alin. 3 cei interesați pot depune în scris contestații privind proiectul de buget, ce vor fi depuse la sediul Primăriei Corunca, loc. Corunca, nr. 108, până la data de 27.03.2017 ora 10.00.

Prezentul anunț a fost afișat la data de 10.03.2017.

by NavigatorSoftware