Call Center Solutions: 1- 800 - 458 - 7856

Notice

Proiect de hotarare impozite si taxe locale 2018

A N U N Ţ

 

Se aduce la cunoştinţa publică, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, că urmează a se supune dezbaterii autorităţii publice locale deliberative Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2018, în baza raportului de specialitate și expunerii de motive cu documentaţia aferentă, proiect care se postează pe site-ul instituţiei www.primariacorunca.ro și se afișează la sediul Primăriei Corunca.

 

Aşteptăm în scris la sediul primăriei Corunca nr. 108, jud. Mureş sau prin poştă electronică la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , prin fax: 0265-243152, sau prin poştă la sediul Primăriei Corunca, com. Corunca nr. 108, jud. Mureş propunerile şi sugestiile sau opiniile dvs. cu privire la actul normativ prezentat în anexă până la data de 15.05.2017.

by NavigatorSoftware